ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ฟรีคอนเสิรต์จากเหล่าศิลปินชาวลูกทุ่งมหานครfm95mhz 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ได้บริจาคในงาน ‪#ฟรีคอนเสิรต์จากเหล่าศิลปินชาวลูกทุ่งมหานคร fm 95 mhz‬ ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านตาก เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตาก