ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม วันปิยมหาราช 2562 
ทุกวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว "พระปิยมหาราช" อำเภอบ้านตากได้จัดพิธีบำเพ็ญราชกุศลแด่พระองค์ โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตากเป็นประธาน เวล า06.30 น.พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 08.00 น. – กิจกรรมวางพวงมาลา และถวายบังคม ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก เวลา 09.30 น. – กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน” ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านตาก และภาคค่ำ เวลา 18.00 น. – กิจกรรมจุดเทียน เพื่อน้อมนำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก และในพิธีนี้พญ.ธัญญารัตนื สิทธิวงศ์ได้นำตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกวิชาชีพเข้าร่วมทุกกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง