ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม กิจกรรมสานฝัน ปันรัก 
ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของหรืออื่นๆ เพื่อสมทบในการปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านห้วยพลู ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ติดต่อได้ที่พี่ป้อม หรือพี่ตุ๊ก .....ทีมจิตอาสาโรงพยาบาลบ้านตาก....