ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ 
วันทึ่13 ตุลาคม เวลา 18.30 น. นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมด้วย ส่วนราชการทั้งภาครัฐ ประชาชน และชาวรพ.บ้านตากซึ่งทุกคนล้วนมีหัวใจดวงเดียวกันในการจะสนองพระปณิธานของในหลวง ร.9