ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม "เหลียวหลัง แลหน้า" สรุปผลงาน คป. สอ. บ้านตากปี 62 และทำแผนปี 2563 
เหลียวหลัง แลหน้า" สรุปผลงาน คป. สอ. บ้านตากปี 62 และทำแผนปี 2563 ณ เขื่อนภูมิพล