ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม บริจาคเครื่องวัดความดันลูกตา 
ขออนุโมทนาบุญกับคุณประกายรุ้ง ปิยพลกุล,คุณวีรนุช กมลรุ่งวรกุลและคุณพิษณุ กมลรุ่งวรกุล ที่ได้บริจาคเครื่องวัดความดันลูกตามูลค่า 520,000 บาท เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมThe Nine พระราม 9 กรุงเทพ ไว้ให้รพ.บ้านตากสำหรับดูแลผู้ป่วยนับว่าเป็นครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง