ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ตรวจสุขภาพบุคลากรปี 2562 
ครบรอบปีอีกครั้งในกาตรวจสุขภาพบุคลากรของรพ.บ้านตากประจำปี 2562 ในวันที่ 7- 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมช่อม่วง ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ ซึ่งในครั้งนี้นอกจากจะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วนั้น ยังมีบริการสุขภาพในช่องปาก บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และ ตรวจสมรรถภาพทางกาย ซึ่งต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวและกีฬา ที่สนับสนุนทีมงานมาให้บริการให้แก่บุคลากร จะมีการติดตามผลต่อไปหาแนวทางแก้ไขและที่สำคัญบุคคลากรของรพ.บ้านตากพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนต่อไป