ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบศูนย์จัดเก็บรายได้และศูนย์ข้อมูลสำหรับเรียกเก็บ 
รพ.บ้านตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติ “โครงการพัฒนาระบบศูนย์จัดเก็บรายได้และศูนย์ข้อมูลสำหรับเรียกเก็บค่าบริการในกลุ่มแรงงานต่างด้าว เครือข่ายฝั่งตะวันออก(รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพ.สามเงา,รพ.วังเจ้า และรพ.บ้านตาก ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 – 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุนทร- ทัศนีย์ เทียนทอง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก คาดว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เสร็จสิ้นจะพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ของสถานบริการทุกแห่งมีให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น