ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ร่วมราชพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 
;ันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๒ พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผอ.รพ.บ้านตากและนายธวัช จงนิมิตรสถาพร สสอ.บ้านตาก นำ จนท.สาธารณสุข เข้าร่วมราชพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ อำเภอบ้านตาก รายละเอียดดังนี้ - เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล - เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล - เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการทีดี - เวลา ๐๙.๑๐ น. นำคณะจนท.รพ.บ้านตาก ถวายพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ รพ.บ้านตาก. - เวลา ๐๙.๓๐ น. กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสวนสาธารณะหนองเล่มและกาดตง - เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตาก โดยนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานในพิธี