ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประชุม MCATT 
ประชุม MCATT วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ . ห้องประชุมสุนทรฯ รพ.บ้านตาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนด้านจิตใจเนื่องจากภาวะอ่อนไหว.ดังนี้ 1. ทบทวนโครงสร้าง ICS. 2. ทบทวนแนวทางการช่วยเหลือทันทีหลังประสบสถานการณ์วิกฤต เพื่อลดผลกระทบด้านจิตใจ MCATT