ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม กิจกรรมดีๆคลินิคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
วันที่ 10 -11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก มีความเป็นห่วงใย ผู้ป่วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง และ ผู้มาใช้บริการ โนโรงพยาบาลบ้านตาก จึงมอบหมายให้งานผู้ป่วยนอก แนะนำให้ความรู้ในการดื่มนมที่ถูกต้อง โดยการนำนมจืด , นม พร่องมันเนย มามอบให้ เป็นตัวอย่างแก่ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเพื่อที่จะได้ทราบว่า ควรดื่ม นมประเภทใด ถึงจะดีต่อสุขภาพ และ ให้ผู้ป่วยเกิดการรอบรู้จนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และท้ายสุดจะลดภาวะแทรกซ้อนอันอาจจะเกิดขึ้นภายหลังได้