ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับโรงพยาบาลชุมชน 
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 รพ.บ้านตากโดยทีมคณะกรรมการและสิ่งแวดล้อม(ENV)รับการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับโรงพยาบาลชุมชน โดยมีทีมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากและสคร. พิษณุโลก ขอขอบคุณกับคำแนะนำและข้อเสนอแนะดีๆที่ได้ในครั้งนี้ พร้อมรับและจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป