ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ลูกหนี้สิทธิ์ 
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 รพ.บ้านตากได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ลูกหนี้สิทธิ์ โดยเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัดเก็บให้เป็นระบบต้องขอขอบคุณ คุณสาธิต หลักธงชัก,คุณศรศักดิ์ สีทะวงษ์และคุณประกาล สวนราวัฒน์ทีมวิทยากรคุณภาพจากพิษณุโลก ที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ โครงการฯ นี้ได้รับความสนใจจากรพ.สามเงา,รพ.วังเจ้าและรพ.แม่ระมาดได้ให้ความสนใจเข้าร่วมด้วย