ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ต้อนรับนองใหม่ 2562 
นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ในปี 2562 รพ.บ้านตากได้มีน้องใหม่ที่น่ารักทุกสหสาขาวิชาชีพ จำนวน 17 คน มาร่วมเป็นพี่- น้องภายใต้หลังคาเดียวกัน เพื่อเป็นสร้างความมั่นใจต่อการปฏิบัติงาน รพ.บ้านตากได้จัดปฐมนิเทศ ในวันที่10 มิถุนายน 2562 พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ผู้อำนวยการรพ.บ้านตากและคณะกรรมการบริหารงานรพ.บ้านตากได้ต้อนรับภายใต้บรรยากาศอบอุ่น และฝากวลีไว้ให้กับน้องทุกคนว่า”มีความสุขและความเจริญในหน้าที่การงาน มีรอยยิ้มต่อผู้มารับบริการ”