ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ปิด Wow รพ. สต. ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ที่รพ .สต. ตากตก อ. บ้านตาก 
วันศกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เป็นประธานปิดการประเมินและรับรอง ที่รพ.สต. ตากตก อ. บ้านตาก จ.ตากโดยมีนายธวัช จงนิมิตรสถาพร สาธารณสุขอำเภอบ้านตาก แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการรพ.บ้านตาก และทีมงานจนท.ให้การต้อนรับ ขอขอบคุณ,อสม. นักเรียนจากรร.ผู้สูงอายุอำเภอบ้านตากตลอดจนประชาชนผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ ที่มาร่วมด้วยช่วยกันทำให้ผลงานจบรรลุเป้าหมาย ปิด Wow รพ. สต. ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ครบ100%อย่างสมบูรณ์