ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
มูลนิธิรพ.บ้านตาก ได้สนับสนุนงบประมาณให้ทีมงานสหสาขาวิชาชีพได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ณห้องประชุ่อม่วง โดยมุ่งหวังจะลดภาวะแทรกซ้อนอันอาจส่งผลต่อชีวิตผู้ป่วย ครั้งนี้มีผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน