ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน 
วันที่3 มิถุนายน 2562 อำเภอบ้านตากจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ นายธวัช จงนิมิตรสถาพร สาธารณสุขอำเภอบ้านตากพร้อม เจ้าหน้าที่ทีมงาน คป.สอ.บ้านตาก เข้าร่วมประกอบพิธี ณ หอประชุมอำเภอบ้านตาก นอกจากนี่ ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ ร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนน เฉลิมพระเกียรติฯ ( ถนนหน้าเทศบาลตำบลบ้านตาก ) ภาคค่ำ ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างพร้อมเพรียง