ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ระชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ (EOC) อำเภอบ้านตาก ครั้งที่ 2/2562 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มีการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ (EOC) อำเภอบ้านตาก ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตากเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงพยาบาลบ้านตาก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นทุกตำบลในอำเภอบ้านตากเป็นอย่างมาก คาดว่างานปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจะมีประสิทธิภาพอันส่งผลให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความสำคัญกับอีกกิจกรรมดีๆของเรา