ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2562 
โรงพยาบาลบ้านตาก ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ในโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอบ้านตาก คณะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลบ้านตาก ร่วมพิธีดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก