ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม 21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 
วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าแล้ว ยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในวงการทันตแพทย์ไทย นั่นคือ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลบ้านตาก จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุข วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 มีกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับทันตกรรมเเละบริการทำฟัน ฟรี !! ทุกสิทธิ์การรักษา เช่น สิทธิ์ประกันสังคม เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น สามารถมารับบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน X - ray โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้เข้ารับบริการสามารถลงชื่อเพื่อรับคูปองรักษาสิทธิ์การรับบริการฟรี 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 21 พ.ย.2559 ในเวลาราชการ กิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย