ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ 
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แพทย์หญิง ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก พร้อมคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก จ.ตาก