ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ดน้ำและขอพรด้วยความเคารพท่านอุดร ตันติสุนทร อดีตรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงมหาดไทย 
วันที่29เมษายน2562 พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการรพ.บ้านตากและทีมบริหารได้เข้ารดน้ำและขอพรด้วยความเคารพท่านอุดร ตันติสุนทร อดีตรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้อุปการคุณแก่รพ.บ้านตากด้วยดีมาโดยตลอด