ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 
วัน พุธ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางโรงพยาบาลบ้านตาก เข้าร่วม โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่จังหวัดตาก กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณหนองเล่มและเจดีย์ยุทธหัตถี ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยมี พล.อ.ต.วิระพันธ์ ภูวจินดา เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาหนองเล่มบ้านตาก ทางโรงพยาบาลบ้านตากได้ออกหน่วยปฐมพยาบาล ประชาชนจิตอาสา ตามจุดบริการ รอบหนองเล่ม