ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ตรวจเยี่ยมคุณภาพสารสนเทศ โรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ ๒ 
นายแพทย์ ราเมศ ว่องวิไลวัตน์ เป็นประธาน ได้มาตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลบ้านตาก ดูระบบคุณภาพ สารสนเทศ HAIT ของโรงพยาบาลบ้านตาก