ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้มีอุปการะคุณกับทางโรงพยาบาลบ้านตาก 
วันที่ 18 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตาก ร่วมรดน้ำดำหัวผู้มีอุปการะคุณในอำเภอบ้านตากที่ได้ร่วมบริจาคและให้ความช่วยเหลือแก่ทางโรงพยาบาลบ้านตากตลอดมา เพื่อขอพรและเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์