ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ร่วมพิธี สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ รพ.บ้านตาก และเจ้าหน้าที่อาวุโส 
ขอเชิญพี่น้องชาวโรงพยาบาลบ้านตาก ร่วมพิธี สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ รพ.บ้านตาก และเจ้าหน้าที่อาวุโส ณ หน้าอาคารผลิตสมุนไพร วัน พฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562