ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม โรงพยาบาลดีเด่นQSC 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการรพ.บ้านตาก รับโล่รางวัลโรงพยาบาลดีเด่น QSC ในเวทีการประชุมของกระทรวงสาธารณสุข 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวรพ.บ้านตากที่ร่วมด้วยช่วยกันในความสำเร็จครั้งนี้