ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ตรวจเยี่ยมจจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการ รพ.บ้านตาก ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ๗ วันอันตราย พร้อมให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๓ แห่ง รอบอำเภอบ้านตาก