ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม นำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ทีมงานรพ.บ้านตากถือโอกาสใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล วันที่ 4 เมษายน2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพดี นำไปรดน้ำดำหัวให้แก่บุพการี ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ขอขอบคุณที่ได้มาอุดหนุนกันอย่างคึกคักทีเดียวค่ะ สนใจสอบถามกันได้เลย 055-591-435-6ต่อ102