ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประชุมคณะทำงานการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ 
วันที่ 3 เม.ย. 2562 เวลา 13.00 น. รพ.บ้านตากได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ในวันที่ 5 เม.ย. 2562 ซึ่งมีเหตุการณ์สมมุติเกิดอุบัติเหตุหมู่ รถกระบะชนกับรถตู้นักท่องเที่ยว บริเวณหลักกีโลเมตรที่ 541 และ มีผู้บาดเจ็บ 15 คน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย อพปร. และ ทีมงานที่เกียวข้อง จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ ราบรื่นและผ่านไปด้วยดี รพ.บ้านตากขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้