ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประมวลภาพกล่าวปฏิญาณ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" นำโดยพญ.ธัญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผอ.รพ.บ้านตาก และคณะกรรมการบริหารรพ.บ้านตาก 
พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลบ้านตาก ประกาศเจตจำนง "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" โดยกำหนดให้ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล (กบร.) ทุกครั้ง ต้องมีการกล่าวปฏิญาณ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ และจะปฏิบัติสืบไป