ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุ 
จากการที่รพ.บ้านตากมีที่ตั้งติดถนนพหลโยธินซึ่งเป็นถนนสายหลัก (กรุงเทพ - เชียงใหม่) หตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมักจะเกืดขึ้นได้บ่อยครั้ง เราจึงมีความพร้อมที่จะเป็นมืออาชีพในการเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุอย่างมีคุณภาพ จึงมีการฝึกฝนในการซ้อมแผนอบุติเหตุอย่างเป็นระบบ วันที่22 มีนาคม 2562 มีการประชุมเตรียมความพร้อมโดยมีเครือข่ายมาร่วมประชุม และในวันที่5 เมษายน 2562 จะมีการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ด้วยการบูรณาการกับเครือข่ายซึ่งคาดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทีมงานทุกทีมจะทำงานได้แบบมืออาชึพมากยิ่งขึ้น