ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม โครงการเยาวชนบ้านตากรุ่นใหม่ ร่วมใจลดอุบัติเหตุ 
นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก ให้เกียรติเปิดโครงการอบรมเยาวชนบ้านตากรุ่นใหม่ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนบ้านตากวิทยาคาร จำนวน 175 คน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาตาก,สถานีตำรวจบ้านตาก, และ ขอขอบคุณนายเศรษฐสิน สีม่วงคำทวีสิน ผู้อำนวยการ รร.บ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ทำให้การอบรมราบรื่นไปด้วยดี