ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม บ้านตาก คนรักษ์ไต 
วันที่1 มีนาคม 2562 รพ.บ้านตาก จัดการประชุมโครงการคนบ้านตากรักษ์ไต ใส่ใจในสุขภาพ ณ ห้องประชุมช่อม่วงเวลา โดยมีพญ เพชรลดา จันทร์ศิริโยธิน เป็นประธานในครั้งนี้มีผู้ป่วยไตเสื่อมในระดับ 3 - 5 สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวน 100 ราย และมีวิทยากรจากหลากหลายสหวิชาชีพที่มีเป้าหมายเดียวกันในความห่วงใยผู้ป่วย ร่วมเป็นวิทยากรให้กับผู้ป่วย