ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรยิปซี 
ยินดีต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรยิปซี อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรมของไทย ท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการผลิตยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์อดีตผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562ท่านได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลบ้านตาก ด้านการผลิตสมุนไพร โดยมีพญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.บ้านตากและทีมงานให้การต้อนรับด้วยบรรยากาศอบอุ่น ขอขอบคุณกับการสนับสนุนโอกาสดีๆภายหน้าที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนีค่ะ ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ รูปภาพ 28 ภาพ