ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม งานทอดผ้าป่าธนาคารปันสุข 
ด้วยความร่วมมือจากทุกๆท่านที่ทำให้การทอดผ้าป่าธนาคารปันสุขเพื่่อจัดหาครุภัณฑ์การแทพย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก สำเร็จไปอย่างดี ได้เห็นถึงความงดงามของจิตใจผู้คนมากมาย นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติของคณะเจ้าหน้าที่รพ.บ้านตากทุกคนเป็นอย่างยิ่ง และขออนุโมทนาบุญมายังโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอบ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องที่ท้องถิ่นในอำเภอบ้านตาก ทีมเบื้องหน้า เบื้องหลัง และกัลยาณมิตรจิตศรัทธาทุกท่าน ขอผลบุญกุศลในครั้งนี้อำนวย อวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาวะยั่งยืน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ เทอญ