ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม คัดเลือกเข้ารับรางวัล พชอ.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 
นที่18 มกราคม 2562 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงาน Service Plan สาขาปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 2 และคัดเลือกผลงาน พชอ.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ ๒/ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อคัดเลือกอำเภอเป็นตัวแทนเขตสุขภาพ จำนวน 4 อำเภอ เข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ” (พชอ.) ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20 “Change & Collaboration for Sustainability” ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมโรงแรมพรเจริญ รีสอร์ทแอนสปา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย