ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ส่งความสุขให้กับหนูน้อยในวันเด้กแห่งชาติ #เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ 
ขอบพระคุณผู้อำนวยการ รพ.บ้านตากและเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมสนับสนุน ขนม ของขวัญ ของรางวัล ส่งความสุขให้กับน้องๆๆในวันเสาร์ที่12 มกราคม2562 #เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชา