ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม เข้าพรรษาพาใจผ่องแผ้ว 
ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ชมรมจริยธรรม รพ.บ้านตากได้จัดต้นเทียน ชุดสังฆทาน เพื่อจัดถวายแก่วัดและสถานปฏิบัติธรรม จำนวน 9 แห่งในอำเภอบ้านตาก.ในวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ขออนุโมทนาบุญมายังผู้มารับบริการ ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมทำบุญด้วยปัจจัย เพื่อดำเนินการตามแนวครรลองวิถีพุทธและขอเชิญชวนพุทธมามกะร่วมถวายเทียนพร้อมกันกับชมรมจริยธรรมในครั้งนี้ด้วย