ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม Love Delivery by MCH Bantak 
ทีมงานอนามัยแม่และเด็ก อ.บ้านตาก จ.ตาก นอกจากการตั้งรับ บริการ เรายังมีบริการเชิงรุก เข้าถึงชุมชน โดย การส่งมอบ ความปรารถนาดีด้วย วิตามินบำรุง (Triferdine )ให้กับ คู่สมรส เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการมีครอบครัวสุขภาพดี เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังของชาติต่อไป ด้วยรักและห่วงใย จาก ทีมงาน แม่และเด็กอำเภอบ้านตาก