ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม เจ้าหน้าที่ สะพานบุญให้แก่นักท่องเที่ยว 
ชาวรพ.บ้านตากทุกคนร่วมใจกันรับหน้าที่เป็นสะพานบุญให้แก่นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่ได้มาวัดพระบรมธาตุอำเภอบ้านตาก ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในเดือนธันวาคม 2561- มกราคม 2562 ต้องขอนุโมทนาบุญมายังทุกท่านที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่า ธนาคารปันสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอำเภอบ้านตาก ที่มีกำหนดการทอดในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ในครั้งนี้ด้วยเทอญ