ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอบ้านตาก ครั้งที่ 2 
วันนี้ (21 ธ.ค. 2561) เวลา 9.30 น. นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอบ้านตาก ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดทำแผนงาน/โครงการในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ.) อำเภอบ้านตาก ปี 2562 ค่ะ