ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม จัดหน่วยบริการสาธารณสุขตามโครงการประชุมบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน 
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผอ.รพ.บ้านตาก ประธานคปสอ.บ้านตาก นายธวัช จงนิมิตรสถาพร สสอ.บ้านตาก รองคป.สอ.บ้านตาก ร่วมกับอบต.แม่สลิด รพ.สต. และ อสม.ในพื้นที่ จัดหน่วยบริการสาธารณสุขตามโครงการประชุมบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเดชพระเจ้าอยู่หัว ปี ๒๕๖๑ ณ อบต.แม่สลิด มีประชาชนรับบริการดังนี้ ๑. ตรวจรักษาโรคทั่วไป ๔๐ ราย ๒.ทันตกรรม ๔๘ ราย ๓.ตรวจวัดสายตา ๖๒ ราย ๔.ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต ๑๔๗ ราย และแนะนำอาชีพด้านการนวด และแพทย์แผนไทย ๕๓ ราย รวมผู้รับบริการฯ ทั้งสิ้น 350 ราย