ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประชุมคณะอนุกรรมการงานการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอบ้านตาก 
วันนี้ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภาคเช้า นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ท่านนายอำเภอบ้านตากได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการงานการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอบ้านตาก โดยมีท่าน ผกก.สภ.บ้านตาก ผอ.รพ.บ้านตาก สาธารณสุขอำเภอบ้านตาก ตัวแทน ผกก.สภ.แม่สลิด ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาตาก และภาคีเครือข่าย ได้มาร่วมกำหนดทิศทาง นโยบาย และหารือการบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันของพี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาระบบบริการหน่วย ๑๖๖๙ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเพิ่มอัตราการเข้ารถึงบริการ ๑๖๖๙ ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ ๓ กลุ่ม ได้แก่กลุ่มข้าราชการ กลุ่มประกันสังคม และกลุ่มบัตรทอง ในอนาคตอันใกล้ระบบ ๑๖๖๙ ในเขตอำเภอบ้านตากจะสมบูรณ์ขึ้นเรื่อย ๆ ขอขอบพระคุณพ่อเมือง ของ อ.บ้านตากที่ท่านมีความตั้งใจที่จะดูแลระบบนี้ต่อไป ทีมงานขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง