ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รางวัลแห่งความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ของพวกเราชาวรพ.บ้านตาก 
เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในการประชุม กวป. ครั้งที่ 12/2561 (สัญจร) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก แพทย์ใหญ่ นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ได้มอบประกาศนียบัตรจากกรมอนามัยแก่ พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก เพื่อแสดงว่าโรงพยาบาลบ้านตากได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาการรับรอง กันยายน พ.ศ. 2561 - กันยายน พ.ศ. 2563 ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตากทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้ได้รับรางวัลแห่งความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ของพวกเราชาวรพ.บ้านตากค่ะ "ไปด้วยกัน ไปได้ไกล" จริงๆค่ะ