ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ธนาคารปันสุข ปันหัวใจ ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”



 
วันนี้ (28 พ.ย.2561) เวลา 9.00 น. นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “ธนาคารปันสุข ปันหัวใจ ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ในวันอาทิตย์ที่ 20 ม.ค.2562 ณ วัดพระบรมธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และจัดหาทุนสมทบในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับผู้ป่วยที่บ้าน โดยมี ผอ.รพ.บ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสุนทร-ทัศนีย์ เทียนทอง รพ.บ้านตาก จ.ตาก ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกเครือข่ายที่จะร่วมกันเป็นสะพานบุญในการช่วยเหลือคนบ้านตากด้วยกันค่ะ