ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์จาก พระครูปลัดสิทธิวัฒน์"หลวงพี่น้ำฝน" 
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผอ.รพ.บ้านตาก นายธวัช จงนิมิตรสถาพร สสอ.บ้านตาก ตัวแทนรพ.อุ้มผาง พร้อมด้วยคณะครู ๙ โรงเรียนในเขตอำเภอบ้านตาก และเจ้าหน้าที่รพ.บ้านตากได้ถวายการต้อนรับพระครูปลัดสิทธิวัฒน์"หลวงพี่นำ้ฝน" วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐมและคณะศิษยานุศิษย์ นำโดย นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ (ธีรพรคลีนิก) ท่านมีความเมตตามอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๘เตียงรวมมูลค่ากว่า๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาท) ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาหอผูป่วยชาย - หญิง นอกจากนี้้ท่านมีเมตตามอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ โรงเรียน ๙แห่ง ในอำเภอบ้านตาก เช่น ร.ร.บ้านตาก"ประชาวิทยาคาร",ร.ร.ทุ่งฟ้าวิทยาคม ,ร.ร.ชูวิชาราษฎร์,ร.ร.บ้านห้วยพลู,ร.ร.บ้านตากประถมวิทยา,ร.ร.บ้านยางโองน้ำวิทยา,ร.ร.บ้านห้วยแม่บอน,ร.ร.ชุมชนวัดสันป่าลานและร.รบ้านนำ้ดิบ รวมถึงมอบครุภัณฑ์การแพทย์ให้แก่ รพ.อุ้มผางได้แก่หม้อแช่พาราฟินและหม้อต้มแผ่นประคบร้อน จึงขอกราบนมัสการและขอบพระคุณ มาณ โอกาสนี้