ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รวมพลัง"หมอชวนวิ่ง" 
โครงการ “หมอชวนวิ่ง”เป็นโครงการที่แพทยสภาได้จัดทำเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี ในวันที่15 พฤศจิกายน 2561 ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุพญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการรพ.บ้านตากและจนท.คปสอ.บ้านตากได้ให้การต้อนรับนักวิ่งจากจังหวัดลำปางและครั้งนี่มีทีมนักวิ่งของอำเภอบ้านตากร่วมเป็นนักวิ่งสมทบประกอบด้วย ตำรวจจากสภ.บ้านตาก,นักเรียนรร.บ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"และเจ้าหน้าที่รพ.บ้านตาก รวมวิ่งระยะทางตั้งแต่ รร.บ้านแม่บอน จนถึงดังก้องการ์เดนท ระยะทางร่วม 20 กม. ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ ภูเอกรีสอร์ท ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการต้อนรับนักวิ่งในครั้งนี