ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม หมอชวนวิ่ง 
โครงการ “หมอชวนวิ่ง”จังหวัดตาก จัดวิ่งวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งการวิ่งเป็น 15 สาย วิ่งมาสู่พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 และเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก