ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ขอแสดงความยินดีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
ชาวรพ.บ้านตากมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก ลำดับที่ 29 ของเราได้ก้าวสู่ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และในวันที่3 ตุลาคม 2561 ท่านมีมาเยี่ยมเยือนพวกเรา ณรพ.บ้านตาก ก่อนที่ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนจะอบอุ่น